ANA KONULAR

Tema:

"Ruhun Şarkısı İyileştirir, Sevgide Birleştirir"

Alt Temalar:

  • Kendini ve Diğerini Sevebilme: Kaygı ve Boşluk Hissine Karşı Anlam Arayışı, Artan Fiziksel Mesafeleri Aşan Yakın İlişkiler
  • Beden ve Ruhun Ritmi: Bedensel Hastalıklarda Bakım Sanatı
  • Sevgiyle İyileşme: Tedavide Etkin Yollar ve Bakım Sanatı
  • Koşulsuz Sevebilme: İncinebilir Gruplarda Bakım Sanatı
  • Sevilenin Kaybı: Ölüm ve Pandeminin Gölgesinde Yaşananlar, Acı,Yas ve Bakım Sanatı
  • Değerlerimizle Sevgiyi Paylaşma: Meslek Bilinci, Örgüt Bağlılığı ve Toplum Ruh Sağlığı
  • Değişen Dünyada Varoluş: Zordurumlarda Yaşamı Devam Ettirebilme, Sürdürülebilir Politikalar Geliştirme