BİLDİRİ GÖNDERİMİ

YÖNERGE İÇİN TIKLAYINIZ

Son bildiri gönderme tarihi 15 Eylül 2021’dir.


Bildirilerin Değerlendirilmesi

  Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Hakemleri tarafından yapılacaktır. Kabul edilen bildirinin kongre programında yer alması için yazarlardan en az birinin kongre kaydı yaptırması gerekmektedir. Değerlendirme sonucu bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecektir.

Bildiri Gönderme Kuralları :

 • Bildirilerin kongre web sitesi www.pncongress2021.org üzerinden online gönderilmesi tek geçerli bildiri gönderim şeklidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir. Online bildiri özeti gönderim sistemi digiAbstract’a kongre web sitesi üzerinden erişebilirsiniz.
 • Kongremize göndermiş olduğunuz bildiri özetleriniz Bildiri Değerlendirme Komitesi'ndeki hakemler tarafından, elektronik ortamda bildiri sahibinin adı ve kurumu görülmeksizin değerlendirilerek kabul/ret yanıtları gönderilecektir.
 • Bildiri değerlendirme sonuçları, sorumlu yazarın kayıt olurken belirttiği e-posta adresine gönderilecektir.
 • Her bir "sorumlu yazar" en fazla iki bildiriyi sisteme yükleyebilir. Üç ve sonrasındaki bildiriler sisteme başka bir "sorumlu yazar" ismi girilerek yüklenmelidir.
 • Sorumlu yazar bildirilerini sistemde belirtilen sunum şekillerinden (sözel ya da poster) birine dahil etmelidir. Değerlendirmelerin sonunda bildirinin içeriğine göre “Bilimsel Değerlendirme Kurulu” tarafından sunum şekli değiştirilebilir.
 • Gönderilen bildirilerin kongrenin hangi alt temasına uygun olduğu belirtilmelidir.
 • Bir bildirinin kongrede sunulabilmesi için "sorumlu yazar" olarak sisteme girilen kişinin kongre kaydının olması şarttır.
 • Kongrede sunulacak bildiriler araştırma, derleme ve olgu sunumu şeklinde, bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek özellikte olmalı ve sonuç mesajı vermelidir.
 • İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde kongre kitabında yer alacağından yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.
 • Kongre düzenleme kurulunun bildiri metni içeriğinde düzeltme talebi insiyatifi bulunmaktadır. Metinleriyle ilgili tüm düzenleme ve dil çeviri sorumluluğu bildiri yazarlarına aittir.
 • Bildirilerin kongre kitabında yayınlanması için sorumlu yazarın kayıt işlemlerinin tamamlanmış ve bildirinin kongrede sunulmuş olması kriterlerinin sağlanması gerekmektedir.
 • Son bildiri gönderme tarihi 15 Eylül 2021’dir.

Bildiri Özeti Hazırlama Kuralları :

 • Bildiri özetleri Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalıdır.
 • Yazar isimlerinde akademik unvan kullanılmamalıdır. İsimler sadece sözcüklerin ilk harf büyük olacak şekilde yazılmalıdır. Örn: Aysel Kumral
 • Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir. Örn: Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir
 • Sorumlu yazar isminin altı çizilmeli ve e-mail eklenmelidir.
 • Özette ve metin içinde uluslararası standart kısaltmalar kullanılabilir. Özel bir kısaltma varsa, metinde ilk kullanıldığı yerde parantez açılarak kısaltmanın tam açılımı yazılmalıdır.
 • Araştırma özeti “amaç, yöntem, bulgular, tartışma-sonuç ve anahtar kelimeler”; derleme özeti “giriş, amaç, tartışma-sonuç ve anahtar kelimeler” başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.
 • Konunun amacını ve içeriğini kapsayacak şekilde en fazla 500 kelime olarak hazırlanmalıdır.
 • Bildiride en az üç en fazla beş kaynak kullanılmalıdır.
 • Kaynaklar yazı içinde, metin içindeki kullanım sırasına göre düzenlenmelidir. Yazı içinde geçen kaynak numaraları köşeli parantezle ve küçültülmeden belirtilmelidir. Kaynakça "Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals" (http://www.icmje.org) adlı kılavuzun en son güncellenmiş şekli doğrultusunda yazılmalıdır.
 • Yararlanılan kaynaklar, bildiri metninin sonunda, metin içinde kullanım sırasına göre ve kaynaklar arasında bir satır boşluk bırakılarak yazılmalıdır.
 • Türkiye Bilim Terimleri sitesinden yararlanarak belirlenen en az üç en fazla beş anahtar kelime eklenmelidir. Anahtar kelimeler arasında virgül ile tamamı küçük harf olacak şekilde eklenmelidir.
 • Bildiri özetinde resim ve tablo yer almamalıdır.
 • Bu maddelerden herhangi birine uymayan bildiri özeti, içeriğine bakılmaksızın değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Sözel Bildiri Sunumları :

 • Sözel sunumlar Türkçe veya İngilizce olarak yapılacaktır.
 • Sözel bildiri sunum süresi en fazla 5 dakikadır.
 • Sorumlu yazara gönderilecek video kayıt yönergesine uygun olarak çekilecek sunum videolarının belirtilen tarihe kadar pncongress2021@egekongre.com adresine göndermeleri gerekmektedir.

Tam Metinler Hakkında Bilgilendirme :

Hakem değerlendirmesi sonrasında kabul edilen sözlü bildiriler, tam metin gönderim hakkına sahip olacak ve tam metin kuralları ile ilgili bildiri sahiplerine bilgilendirme yapılacaktır.

Tam metin gönderme son tarihi 30 Kasım 2021’dir.