BİLİMSEL PROGRAM Bilimsel Program

KONU BAŞLIĞI KONUŞMACILAR
09.00-10.30 Panel: Sevgi ve Aşka Dair Moderatör: Prof. Dr. Esra Engin, Prof. Dr. Leyla Küçük
  Sevgi Felsefesi Prof. Dr. Esra Engin
  Sevginin İnsan Yaşamındaki Önemi Doç. Dr. Sevgi Nehir
  Sevgi ve Aşkın Nörobiyolojisi Prof. Dr. M. Murat Demet
  Sevgi ve Aşkın Dinamiği Prof. Dr. Erol Özmen
10.30-10.45 ARA
10.45-12.00 Panel: Psikososyal Bakım: Eğitim, Uygulama ve Araştırmada Hemşirelik Disiplinleri Arasındaki Sınırlar Moderatörler: Prof. Dr. Nazmiye Kocaman, Prof. Dr. Nesrin Nural
  İç Hastalıkları Hemşireliği: Eğitim ve Araştırmada Psikososyal Müdahalenin Yeri Doç. Dr. Serap Özer
  Klinik Uygulamada Bütüncül Bakım: İç Hastalıkları Hemşireliğine İlişkin Mevcut Durum, Uygulanan Psikososyal Müdahaleler, İhtiyaçlar, Öneriler Dr. Öğr. Üyesi Seçil Beyece İncazlı
  Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği: Eğitimde ve Araştırmada Psikososyal Müdahalelerin Yeri Prof. Dr. Fatma Demir
  Psikiyatri Hemşireliği: Eğitimde ve Araştırmada Psikososyal Müdahalelerin Yeri Prof. Dr. Fatma Öz
  Klinik Uygulamada Bütüncül Bakım: Psikiyatri Hemşireliğine İlişkin Mevcut Durum, Uygulanan Psikososyal Müdahaleler, İhtiyaçlar, Öneriler Uzm. Hem. Nesiba Kalyoncu
12.00-13.00 ARA
13.00-14.30 Panel: Özel Çocuklarda Terapötik Yaklaşımlar Moderatörler: Prof. Dr. Nermin Gürhan, Doç. Dr. Nalan Gördeles Beşer
  Çocuklarda Travma – Suça Yatkınlık BDT Yaklaşımları Prof. Dr. Celale Tangül Özcan
  Engelli Çocuklarda Aile Danışmanlığı Doç. Dr. Çiğdem Yüksel
  Duygu durum Bozukluğu Olan Çocuk Ergenler – Aile İlişkileri, Ayırıcı Tanı, Danışmanlık Prof. Dr. Neslihan İnal
14.30-14.45 ARA
14.45-16.15 Panel: Psikiyatri Hemşireliğinde Risk Yönetimi Moderatörler: Prof. Dr. Besti Üstün, Prof. Dr. Ayşe Okanlı
  Psikiyatri Hemşireliğinde Risk Yönetimi Prof. Dr. Selma Doğan
  İntiharda Risk Yönetimi Dr. Öğr. Üyesi Fatma Ayhan
  Agresyonda Risk Yönetimi Öğr. Gör. Dr. Candan Terzioğlu
16.15-16.30 ARA
16.30-18.00 Panel: Koruyucu Ruh Sağlığı Hizmetlerinde Psikiyatri Hemşireliği Moderatörler: Doç. Dr. Songül Duran, Doç. Dr. Duygu Hiçdurmaz
  Ruh Sağlığı Okuryazarlığı Dr. Öğr. Üyesi Neşe Mercan
  Ülkemizde Birincil Koruyucu Ruh Sağlığı Hizmetlerinin Eksikliğinin Nedenleri Hem. Sibel Kurtar
  Toplum Ruh Sağlığı Hemşiresi Olarak Neler Yapıyoruz? Uzm. Hem. Gülten Güleşen
  Koruyucu Ruh Sağlığı Uygulamalarında Telepsikiyatrik Hizmetler Doç. Dr. Birgül Özkan
18.00-18.15 ARA
18.15-19.45 Konferans: Psikiyatri Hemşireliğinde Kuramdan Uygulamaya Moderatörler: Prof. Dr. Gülşen Terakye, Doç. Dr. Gülseren Keskin
  Roy Adaptasyon Modeline Dayalı Uygulama Bilgisi Prof. Dr. Callista Roy
  Kolcaba Konfor Teorisi Prof. Dr. Katharine Kolcaba, Dr. April Bice
KONU BAŞLIĞI KONUŞMACILAR
09.00-10.30 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 7 Moderatörler: Doç. Dr. Satı Dil, Doç. Dr. Kerime Bademli
10.30–10.45 ARA
10.45-12.00 İkili Konferans: Ruhsal Hastalıkların Biyolojik Yönü Moderatörler: Prof. Dr. Hülya Arslantaş, Doç. Dr. Neslihan Günüşen
  Psikiyatrik Hastalıkları Anlamak Prof. Dr. Ali Saffet Gönül
  Biyolojik Psikiyatri ve Psikiyatri Hemşireliği Dr. Öğr. Üyesi Burcu Özkul
12.00-13.00 ARA
13.00-14.30 Panel: LGBTİQ+ ve Cinsel Sağlık Moderatörler: Prof. Dr. Hülya Bilgin, Doç. Dr. Latife Utaş Akhan
  Cinsiyet Hoşnutsuzluğunda Temel Kavramlar ve Uyum Süreci Prof. Dr. Aslıhan Polat Işık
  Cinsiyet Uyum Sürecinde Psikiyatri Hemşirelerinin Rolleri Uzm. Hem. Mehtap Güngör Çağlar
  LGBTİQ+ ve Aileleriyle Çalışma Uzm. Dr. Nezaket Kaya
14.30-14.45 ARA
14.45-16.15 Panel: Kronik Ruhsal Hastalıklarda Kültüre Özgü Değerlendirme Moderatörler: Prof. Dr. Ayşegül Dönmez, Prof. Dr. Meral Kelleci
  Ciddi Ruhsal Hastalıklarda Kültüre Özgü Ölçeklerin Kullanımı (Toplumsal İşlevsellik, İçselleştirilmiş Damgalama ve Öznel İyileşme) Prof. Dr. Mustafa Yıldız
  Ciddi Ruhsal Hastalığı Olan Bireylerde Olgu Yöneticiliği Modeli Uzm. Hem. Aysel İncedere
  Kronik Ruhsal Bozukluğu Olan Bireylerde Camberwell Gereksinim Değerlendirme Kısa Formu ve Öz Bildirim Formunun Kullanımı Prof. Dr. Zekiye Çetinkaya Duman
16.15-16.30 ARA
16.30-18.00 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 9 Moderatörler: Doç. Dr. Nurhan Eren, Doç. Dr. Gül Ergün
18.00-18.15 ARA
18.15-19.45 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 11 Moderatörler: Prof. Dr. Leyla Baysan Arabacı, Doç. Dr. Neslihan Günüşen
KONU BAŞLIĞI KONUŞMACILAR
09.00-10.30 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 8 Moderatörler: Prof. Dr. Celale Tangül Özcan, Dr. Öğr. Üyesi Ayça Gürkan
10.30–10.45 ARA
10.45-12.00 Panel: Covid-19 Pandemisinde Ruhu ve Bedeni İyileştiren Alternatif Yollar Moderatörler: Prof. Dr. Havva Tel, Prof. Dr. Nezihe Uğurlu
  Mindfullness İle Ruhu Güçlendirme Doç. Dr. Arzu Yüksel
  Progresif Gevşeme ve Nefes Teknikleri Doç. Dr. Emel Bahadır Yılmaz
  Yoga ve Meditasyon İle Ruha Yumuşak Bir Dokunuş Dr. Öğr. Üyesi Hilal Seki Öz
  Düzenli Fiziksel Aktivite ve Ruhsal İyileşme Dr. Öğr. Üyesi Didem Ayhan
12.00-13.00 ARA
13.00-14.30 Panel: Sanatın Psikodinamik Temelleri: Psikozda Ruhun İmgesel Öyküleri Moderatörler: Prof. Dr. Gönül Özgür, Prof. Dr. Leyla Baysan Arabacı
  Psikotik Sanatta Simgeleştirme Doç. Dr. Nurhan Eren
  Sanatın Projektif İçeriği Klinik Psikolog Oya Çelik Aypak
  Psikozda Sanatın Bütünleştirici Gücü: Bir Olgu Sunumu Klinik Psikolog Ruhsar Kuşaklıoğlu
14.30-14.45 ARA
14.45-16.15 Panel: Evrensel Travma Olarak Covid-19 Moderatörler: Prof. Dr. Çaylan Pektekin, Prof. Dr. Fatma Öz
  Travmadan Doğan Pozitif Bir Değer: Yaşamın Daha Fazla Takdiri Dr. Öğr. Üyesi Esin Cerit
  Bağlantı Kurulamayan Zamanlarda Bağlanma Mücadelesi: Covid-19 Sırasında Akraba Deneyimleri Dr. Bart Debyser
  Hastanede Çalışan Hemşirelerde Tükenmişlik Sendromunun Zararları, Önleme ve Tedavi Yolları Dr. Öğr. Üyesi Zlatina Georgieva
  Pandemide Ruh Sağlığını Geliştirme Prof. Dr. Bülent Coşkun
16.15-16.30 ARA
16.30-18.00 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 10 Moderatörler: Prof. Dr. Ebru Akgün Çıtak, Prof. Dr. Neslihan Özcan
18.00–18.15 ARA
18.15-19.45 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 12 Moderatörler: Prof. Dr. Derya Tanrıverdi, Doç. Dr. Sevgi Nehir