BİLİMSEL PROGRAM Bilimsel Program

KONU BAŞLIĞI KONUŞMACILAR
09.00-10.30 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 13 Moderatörler: Doç. Dr. Semra Karaca, Doç. Dr. Aysel Karaca
10.30-10.45 ARA
10.45-12.15 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 14 Moderatörler: Doç. Dr. Çiğdem Yüksel, Doç. Dr. Arzu Yüksel
12.15-13.00 ARA
13.00-14.30 Panel: Genç Araştırmacılarla Buluşma: Yurtdışı Deneyimlerimiz Moderatörler: Prof. Dr. Kadriye Buldukoğlu, Prof. Dr. Sevim Buzlu
  Pandemide Gidilemeyen Doktora Sonrası Araştırma Deneyimi Doç. Dr. Gül Dikeç
  Glaskow Üniversitesi’nde Doktora Sonrası Yaşam Sonu Bakım Araştırmaları Deneyimi Dr. Çiğdem Fulya Dönmez
  Sydney Üniversitesi Beyin ve Zihin Araştırmaları Merkezi Deneyimi Dr. Öğr. Üyesi Burcu Özkul
  Bir Araştırmacının Yolculuğu: Bilinenden Bilinmeyene Arş. Gör. Dr. Gizem Şahin
  Avrupa Birliği Hibe Programları ile Eğitim ve Kariyer Fırsatları Uzm. Hem. Fatma Susam Özsayın
14.30-14.45 ARA
14.45-16.00 Kapanış  
KONU BAŞLIĞI KONUŞMACILAR
09.00-10.30 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 15 Moderatörler: Doç. Dr. Emel Bahadır Yılmaz, Doç. Dr. Gül Dikeç
10.30-10.45 ARA
10.45-12.15 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 16 Moderatörler: Doç. Dr. Figen Arı İnci, Dr. Öğr. Üyesi Saliha Hallaç
12.15-13.00 ARA
13.00-14.30 Panel: Model ve Kuram Kullanımının Psikiyatri Hemşireliği Araştırmalarına Yansımaları Moderatörler: Prof. Dr. M. Olcay Çam, Dr. Öğr. Üyesi Ayça Gürkan
  Roy Adaptasyon Kuramının Klinik Kullanım Örneği Dr. Öğr. Üyesi Dilek Ayakdaş
  Roy Adaptasyon Kuramının Toplum Ruh Sağlığı Kullanım Örneği Doç. Dr. Satı Doğan
  Tidal Modelin Klinik Kullanım Örneği Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Savaşan
  Tidal Modelin Toplum Ruh Sağlığı Kullanım Örneği Arş. Gör. Dr. Emel Öztürk Turgut
  Watson Modelin Klinik Kullanım Örneği Dr. Öğr. Üyesi Pınar Tektaş
KONU BAŞLIĞI KONUŞMACILAR
09.00–10.30 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 17 Moderatörler: Doç. Dr. Fahriye Oflaz, Doç. Dr. Birgül Özkan
10:30-10:45 ARA
10:45-12.15 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 18 Moderatörler: Prof. Dr. Aysun Babacan Gümüş, Doç. Dr. Funda Gümüş
12:15-13:00 ARA
13:00-14:30 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 19 Moderatörler: Doç. Dr. Meltem Meriç, Dr. Öğr. Üyesi Dudu Karakaya