BİLİMSEL PROGRAM Bilimsel Program

KONU BAŞLIĞI KONUŞMACILAR
09.00- 10.30 Doktora Tezleri Bildiri Sunumları Moderatörler: Prof. Dr. Zekiye Çetinkaya Duman, Doç. Dr. Birgül Özkan
Doktora Tezleri Bildiri Sunumları Moderatörler: Prof. Dr. Gönül Özgür, Prof. Dr. Satı Demir
10.30-10.45 ARA
10.45-12.15 Bildiri Sunumları Moderatörler: Doç. Dr. Çiğdem Yüksel, Doç. Dr. Arzu Yüksel
12.15-13.00 ARA
13.00-14.30 Panel: Genç Araştırmacılarla Buluşma: Yurtdışı Deneyimlerimiz Moderatörler: Prof. Dr. Kadriye Buldukoğlu, Prof. Dr. Sevim Buzlu
  Pandemide Gidilemeyen Doktora Sonrası Araştırma Deneyimi Doç. Dr. Gül Dikeç
  Glaskow Üniversitesi’nde Doktora Sonrası Yaşam Sonu Bakım Araştırmaları Deneyimi Dr. Çiğdem Fulya Dönmez
  Sydney Üniversitesi Beyin ve Zihin Araştırmaları Merkezi Deneyimi Dr. Öğr. Üyesi Burcu Özkul
  Bir Araştırmacının Yolculuğu: Bilinenden Bilinmeyene Arş. Gör. Dr. Gizem Şahin
  Avrupa Birliği Hibe Programları ile Eğitim ve Kariyer Fırsatları Uzm. Hem. Fatma Susam Özsayın
14.30-14.45 ARA
14.45-16.00 Dernek Alt Komisyon Faaliyet Sunumları Moderatörler: Prof. Dr. Fatma Öz, Prof. Dr. Esra Engin
16.00-16.15 ARA
16.15-18.00 Kapanış  
  Ödüller
Bir Sonraki Kongreyi Düzenleyecek Merkezi Belirleme
Kapanış Konuşmaları
 
KONU BAŞLIĞI KONUŞMACILAR
09.00-10.30 Bildiri Sunumları Moderatörler: Doç. Dr. Satı Dil, Doç. Dr. Kerime Bademli
10.30-10.45 ARA
10.45-12.15 Bildiri Sunumları Moderatörler: Doç. Dr. Emel Bahadır Yılmaz, Doç. Dr. Gül Dikeç
12.15-13.00 ARA
13.00-14.30 Panel: Model ve Kuram Kullanımının Psikiyatri Hemşireliği Araştırmalarına Yansımaları Moderatörler: Prof. Dr. M. Olcay Çam, Dr. Öğr. Üyesi Ayça Gürkan
  Roy Adaptasyon Kuramının Klinik Kullanım Örneği Dr. Öğr. Üyesi Dilek Ayakdaş
  Roy Adaptasyon Kuramının Toplum Ruh Sağlığı Kullanım Örneği Doç. Dr. Satı Doğan
  Tidal Modelin Klinik Kullanım Örneği Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Savaşan
  Tidal Modelin Toplum Ruh Sağlığı Kullanım Örneği Arş. Gör. Dr. Emel Öztürk Turgut
  Watson Modelin Klinik Kullanım Örneği Dr. Öğr. Üyesi Pınar Tektaş