BİLİMSEL PROGRAM Bilimsel Program

KONU BAŞLIĞI KONUŞMACILAR
08.00-16.00 Psikososyal Beceri Eğitimi
Düzenleyen: Prof. Dr. Gül Ünsal Barlas
16.00-16.30 ARA
16.30-20.30 Bilinçli Farkındalık Atölyesi
Düzenleyenler: Prof. Dr. Ayşe Okanlı, Dr. Öğr. Üyesi Oya Sevcan Orak
KONU BAŞLIĞI KONUŞMACILAR
08.00-16.00 Psikodrama ile Duyguları Farketme, İfade Etme
Düzenleyenler: Dr. Öğr. Üyesi Fatma Nevin Şişman, Sosyal Psikolog Gülin Sever
16.00-16.30 ARA
16.30-22.30 Psikodrama Temelli Risk Yönetimi Eğitimi
Düzenleyenler: Prof. Dr. Selma Doğan, Öğr. Gör. Dr. Candan Terzioğlu
KONU BAŞLIĞI KONUŞMACILAR
08.00-16.00 Motivasyonel Görüşme Teknikleri
Düzenleyenler: Prof. Dr. Fatma Öz, Dr. Öğr. Üyesi Hilal Seki Öz, Dr. Öğr. Üyesi Belgin Varol
16.00-16.30 ARA
16.30-22.30 Anımsama Terapisinin Geropsikiyatrik Bakımda Kullanımı
Düzenleyenler: Dr. Öğr. Üyesi İlkay Keser, Arş. Gör. Tuğçe Kaplan
KONU BAŞLIĞI KONUŞMACILAR
08.00-16.00 Cinsel İstismarı Önlemede Beden Güvenliği Uygulayıcı Eğitimi 
Düzenleyen: Dr. Öğr. Üyesi Gülseren Çıtak Tunç
16.00-16.30 ARA
16.30-22.30 Tedavi Edici Ortam Oluşturma ve Sürdürme Düzenleyenler: Doç. Dr. Gül Dikeç, Doç. Dr. Gül Ergün , Dr. Öğr. Üyesi Işıl Işık, Hem. Sibel Kurtar
KONU BAŞLIĞI KONUŞMACILAR
08.00-11.50 Psikiyatri Hemşireliğinde Üç Temel Beceri Öğretimi:
Akdeniz Üniversitesi Örneği
Düzenleyenler: Doç. Dr. Kerime Bademli, Dr. Öğr. Üyesi Saliha Hallaç, Dr. Öğr. Üyesi Dudu Karakaya
11.50-12.00 ARA
12.00-16.00 Mindfulness ile Tanışma Atölyesi
Düzenleyen: Doç. Dr. Aysel Karaca
16.00-16.30 ARA
16.30-20.30 Cinsel İstismar Mağduru Çocuk İle Adli Görüşme Düzenleyen: Uzm. Hem. Nurten Bayrak
KONU BAŞLIĞI KONUŞMACILAR
08:00–11:50 Ruhsal Bozukluklarda Tedavi Uyumunu Artırmak İçin Bir Yöntem: Tedaviye Uyum Programı Düzenleyen : Doç. Dr. Gül Dikeç, Prof. Dr. Fatma Yasemin Kutlu
11.50-13.00 ARA
13.00-19.00 Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Eğitiminde Klinik Simülasyon Tasarımı Kursu Düzenleyen : Prof. Dr. Sevim Buzlu, Dr. Öğr. Üyesi Sevil Yılmaz, Arş. Gör. Dr. Gizem Şahin Bayındır
19.00-19.30 ARA
19.30-21.30 Sanat Atölyesi: Görsel ve İmgesel Alanda "Ben" Deneyimi Kursu Düzenleyen : Doç. Dr. Nurhan Eren, Sosyal Çalışmacı/Hemşire Songün Uçar